Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 16 (2020-2021)
Om meldinger om koronautmattelse fra skoler og barnehager over hele landet, og om klarere rammer, tilstrekkelige ressurser og grep for å lette de ansattes situasjon
Datert: 19.11.2020
Besvart: 21.01.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Vi får nå flere og flere alvorlige meldinger om koronautmattelse fra skoler og barnehager over hele landet. Ansatte melder om høyt arbeidspress, økende sykefravær, mangel på vikarbudsjetter og usikkerhet rundt smittevern. Dugnaden fra i vår er avlyst. Det kortvarige skippertaket har blitt erstattet av et langvarig arbeidspress. Koronakrisen blir langvarig, og det er behov for å gi allerede slitne ansatte bedre svar på hvordan hverdagen ute i skolene og barnehagene skal være fremover.

Kan statsråden nå berolige dyktige ansatte i skoler og barnehager om at det vil komme klarere rammer, et tydelig og forutsigbart regelverk og tilstrekkelige ressurser for resten av skoleåret, og hvilke konkrete grep vil regjeringen ta for å lette situasjonen til de ansatte?

Les hele debatten