Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2020-2021)
Om at barnehageeiere henter millioner ut og vekk fra den offentlig finansierte barnehagesektoren, og om status for regjeringas arbeid med endringer i barnehageloven
Datert: 22.09.2020
Besvart: 13.10.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Vi trenger barnehager med god bemanning og kvalitet til barnas beste, ikke en barnehagesektor der eiere kan berike seg på fellesskapets midler bevilget til barnehagene. Allerede i 2018 uttalte regjeringa at dagens regelverk er utdatert, men regjeringa har flere ganger utsatt varslede endringer. Den 11. juni 2020 skrev kunnskapsministeren at regjeringa ønsker at pengene kommersielle barnehager får, kommer barna til gode, men barnehageeiere henter ut millioner fra den offentlig finansierte sektoren på ulike måter. Klassekampen har nylig hatt en artikkelserie om barnehager som investeringsobjekter, hvor de har omtalt hvordan barnehageeiendom bygd på billige kommunale tomter har blitt solgt til internasjonale fond for milliarder.

Hva vil statsråden gjøre når barnehageeiere henter millioner ut og vekk fra barnehagesektoren, og hva er status for regjeringas arbeid med endringer i barnehageloven?

Les hele debatten