Avvikle Vg3 yrkesfag i skole

Dersom det viser seg at det ikke er mulig å skaffe læreplass, skal eleven tilbys å få den resterende opplæringen som elev på Vg3 i regi av skolen i et yrkesfag innen eget utdanningsprogram. Strykprosenten for elever som avslutter fagutdanningen med Vg3 i skole, er vesentlig høyere enn for lærlinger. Utford-ringene med Vg3 yrkesfag i skole ligger på tre om-råder. Elevene er ikke motivert for videre skolegang, i noen tilfeller er gruppene så små at det er vanskelig å opprette slike klasser, og timetallet er så lavt at det er vanskelig å fullføre og bestå fagprøven. Vg3 yrkesfag i skole betyr at elever skal ta læretidens to arbeidsårs læring på ett skoleår. Det er derfor klart at Vg3 i skole ikke er et egnet alternativ til læreplass.

For å kunne gi elever som ikke får læreplass mulighet til å ha en reell sjanse til å få fagbrev, må en utvide tiden de kan bruke til å lære faget og gjøre tilknytningen til virkelig arbeidsliv bedre. Det kan gjøres gjennom å erstatte dagens Vg3 i skole med et nytt kombinert tilbud over to år, der en betydelig del av opplæringen skal skje i bedrift.