Stortinget - Møte tirsdag den 12. oktober 2021 *

Dato: 12.10.2021
President: Eva Kristin Hansen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.52.