Stortinget - Møte fredag den 1. oktober 2021 *

Dato: 01.10.2021

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.16.