Stortinget - Møte onsdag den 21. november 2018

Dato: 21.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.