Stortinget - Møte onsdag den 3. oktober 2018

Dato: 03.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.03.