Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2019

Dato: 22.05.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.42.