Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2019 *

Dato: 22.05.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.42.