Stortinget - Møte tirsdag den 14. november 2017

Dato: 14.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.16.