Høringer - Åpen kontrollhøring 9. oktober 2018 om Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet

Dato: 09.10.2018
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhold

Dagsorden

Høringen ble avsluttet kl. 16.18.