Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Geir Inge Lien og Bengt Fasteraune om en nasjonal opptrappingsplan for VTA–plasser (varig tilrettelagt arbeid)

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 11. juni 2019

Hadia Tajik

Eigil Knutsen

fungerende leder

ordfører