Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Dette dokument

  • Innst. 20 S (2018–2019)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 5. oktober 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

leder