Grunnlovsforslag fra Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om endring i § 68 (om at Stortinget trer sammen tidligere)

Til Stortinget
19. juni 2020

Audun Lysbakken

Freddy André Øvstegård