Beslutninger fra presidentskapets møte 28. mars 2019

Ukeprogram uken 1.–6. april 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram

Beslutning:
Godkjennes.

Søknad om dekning av reiseutgifter til seminar i Stockholm (2018/1055)

Beslutning:
Søknad om dekning av reiseutgifter til seminar i Stockholm avslås.

Dette er i samsvar med etablert praksis om at dekning av reiseutgifter til reiser som ikke faller inn under Stortingets offisielle virksomhet (offisielle delegasjoner, komitéreiser eller deltakelse i internasjonale parlamentarikerforsamlinger) ikke godkjennes og derfor må dekkes av stortingsgruppen eller den enkelte representant.

TV-dokumentarserie om Stortinget (2017/4774)

Beslutning:
Tas til orientering.


Sist oppdatert: 05.04.2019 12:30