Beslutninger fra presidentskapets møte 25. april 2019

Ukeprogram uken 29. april –4. mai 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 19)

Beslutning:
Godkjennes.

Stortingets oppfølging av rapport frå IPU og PACE om seksuell trakassering av kvinner i nasjonale parlament (2019/1836)

Beslutning:
Presidentskapet anmoder administrasjonen om å komme tilbake med et notat høsten 2019 der det foretas en nærmere vurdering av hvordan man kan arbeide videre i Stortinget med oppfølging av rapporten fra IPU og PACE, jf. også nordisk rundbordskonferanse i Stortinget i juni 2019. Muligheten for å gjennomføre en felles undersøkelse blant representanter, partiansatte og ansatte i administrasjonen vurderes.

Evaluering av studieopphold for representanter i Brussel 2019 og nytt opphold i 2020 (2017/3665)

Beslutning:
Ordningen med årlige studieopphold i Brussel for stortingsrepresentanter videreføres. Det tilbys et nytt studieopphold tidlig i 2020. Administrasjonen inviterer partigruppene til å nominere deltakere høsten 2019.

Forslag om å innføre norsk flagg i stortingssalen (2019/2007)

Beslutning:
Det innføres ikke flagging i stortingssalen.
Merknad: Beslutningen ble gjort mot en stemme (andre visepresident Morten Wold).


Sist oppdatert: 12.06.2019 11:23