Beslutninger fra presidentskapets møte 21. juni 2019

Rettsmekling Multiconsult – Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26

Beslutning:
Forlik i tvist om Multiconsults leveranser i Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26
godkjennes. Samlet beløp som Multiconsult betaler Stortinget utgjør 55 millioner kroner.

 


Sist oppdatert: 01.07.2019 12:03