Beslutninger fra presidentskapets møte 20. juni 2019

Langtidsprogram (nr. 25)

Beslutning:
Godkjennes.

Oppnevning av medlemmer til utvalg til å utrede Stortingets kontrollfunksjoner (2018/342)

Beslutning:
Som medlemmer av utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon oppnevnes:

Fra Arbeiderpartiet: Dag Terje Andersen og Ruth Grung
Fra Høyre: Svein Harberg og Ingjerd Schou
Fra Fremskrittspartiet: Carl I. Hagen
Fra Senterpartiet: Marit Arnstad
Fra Sosialistisk Venstreparti: Petter Eide
Fra Kristelig Folkeparti: Knut Arild Hareide
Fra Venstre: Carl-Erik Grimstad
Fra Miljøpartiet De Grønne: Une Bastholm
Fra Rødt: Bjørnar Moxnes

Uavhengige medlemmer:

Professor Eirik Holmøyvik
Professor Benedikte Moltumyr Høgberg
Professor Jostein Askim
Pensjonist/tidl. ekspedisjonssjef Therese Johnsen

Knut Arild Hareide og Ruth Grung oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder for utvalget.

Demonstrasjonspraksis på Eidsvolls plass (2019/1698)

Beslutning:
Administrasjonen utformer svarbrev til SV i samsvar med fremlagt forslag.


Sist oppdatert: 25.06.2019 08:54