Beslutninger fra presidentskapets møte 20. februar 2019

Ukeprogram uken 25. februar–2. mars 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 14)

Beslutning:
Godkjennes.

Søknad om utsettelse av avgivelse og behandling av innstilling Dokument 8:39 S (2018–2019) (2018/4659)

Beslutning:
Innvilges.

Søknad om utsettelse av avgivelse og behandling av innstilling Dokument 8:41 S (2018–2019) (2018/4708)

Beslutning:
Innvilges.

Henvendelse om NIM (2019/89)

Beslutning:
1. Avsender tilskrives i tråd med fremlagt utkast.
2. Kopi av henvendelsen med svar sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen og justiskomiteen t.o.


Sist oppdatert: 25.02.2019 15:09