Beslutninger fra presidentskapets møte 14. mars 2019

Ukeprogram uken 18.–23. mars 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 16)

Beslutning:
Godkjennes. Utviklingspolitisk redegjørelse holdes 23. mai 2019, med debatt 28. mai.

Endring i ansvarsdelingen mellom departementene (2018/1078)

Beslutning:
Tas til orientering.

Revidert økonomiregelverk for Stortingets administrasjon (2017/3732)

Beslutning:
Tas til orientering.

Vurdering av sikkerhetskjøring og offentlighet (2019/6)

Beslutning:
Privat skjermet transport, dvs. transport mellom hjem og Stortinget, samt andre private reiser der det foreligger en anbefaling fra PST om ikke å benytte kollektiv transport, begrenses til informasjon om sum utgifter til sikkerhetskjøring, med en tidsperiode på minst halvårlig.


Sist oppdatert: 20.03.2019 12:49