Beslutninger fra presidentskapets møte 13. juni 2019

Ukeprogram uken 17.–22. juni 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 24)

Beslutning:
Godkjennes.

Oppnevning av settestatsråd (2019/2818)

Beslutning:
Tas til orientering.

Innstilling om oppnevning av styre i NIM for perioden 2019–2023 (2019/1209)

Beslutning:
Innstillingen avgis.

Innstilling oppnevning av nye medlemmer til EOS-utvalget (2019/454)

Beslutning:
Innstillingen avgis.


Sist oppdatert: 25.06.2019 08:42