Beslutninger fra presidentskapets møte 10. april 2019

Ukeprogram uken 22.–27. april 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 18)

Beslutning:
Godkjennes.

Endringer i ansvarsdelingen mellom departementene (2018/1078)

Beslutning:
Tas til orientering.

Revidert utkast til innstilling om oppfølging av Dokument 8:67 S (2018–2019) fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (2019/214)

Beslutning:
Innstillingen avgis.

Orientering om endelig rapport fra Europarådets antikorrupsjonsorgan Greco
(2018/1101)

Beslutning:
Saken tas til orientering.

Søknad om dekning av utgifter for deltakelse i Tynwald Day 2019 – Isle of Mans
nasjonaldag (2019/1864)

Beslutning:
Det dekkes reiseutgifter for tredje visepresident Magne Rommetveits ledsager i forbindelse med representasjonsreise for markering av Tynwald Day 2019 på Isle of Man.


Sist oppdatert: 25.04.2019 10:01