Kunstner Marianne Wiig Storaas, første visepresident Svein Harberg i Stortingets presidentskap. Foto: Peter Mydske/Stortinget.

Kunstner Marianne Wiig Storaas, første visepresident Svein Harberg i Stortingets presidentskap. Foto: Peter Mydske/Stortinget.

Nymalt portrett av første faste kvinne på Stortinget

Hundre år etter at Karen Platou (H) startet sin gjerning som fast innvalgt stortingsrepresentant, er et nymalt portrett av pioneren på plass på Stortinget.

Kunstner Marianne Wiig Storaas har malt portrettet av Platou.

− Det er en ære å få portrettere denne sterke og historisk betydningsfulle kvinnen som var den første kvinnen som tok fast sete på Stortinget, sier Storaas.

Første visepresident Svein Harberg i Stortingets presidentskap avduket portrettet i Eidsvollsgalleriet tirsdag 11. januar. Det er nøyaktig hundre år etter at Karen Platou først møtte på Stortinget som fast representant.

− Fra før har vi fem portretter av kvinner i en samling av svært mange menn, så det er riktig å gi Platou den synlige plassen hun fortjener i kunstsamlingen og i fortellingen om Stortinget, sier Harberg.

Platou var fast møtende vararepresentant på Stortinget fra 1920-1921. Ved stortingsvalget i 1921 ble hun fast innvalgt. Da Stortinget åpnet 11. januar 1922, møtte hun som den første fast valgte kvinnelige stortingsrepresentanten.

«Jeg betrakter mitt arbeide her som et pionerarbeid», svarte Platou på spørsmål om hvordan det var å sitte på Stortinget tre måneder ut i sin første sesjon. Det var vanskelig å få igjennom saker, uttalte hun, men samtidig gledet hun seg over at medrepresentantene ofte spurte henne til råds i saker som angikk «kvinden og hjemmene». Bare dette at hun ble spurt til råds, var et fremskritt, mente Platou. Noe annet som gledet henne, var at tiltaleformen under stortingsdebattene var endret fra «mine herrer» til «ærede representanter», for å ta hensyn til at det ikke bare var menn til stede.

Som stortingsrepresentant engasjerte hun seg særlig i sosiale spørsmål, hjemmenes velferd, husmorens arbeidsforhold, kvinners rettigheter og boligforhold. Som vararepresentant satt hun i Lønningskomiteen og som fast representant var hun med i Justiskomiteen.

Platou var fast representant i én stortingsperiode (1922-1924) på Stortinget, før hun ble vararepresentant igjen i perioden etter. I 1927 meddelte Platou Oslo Høyres styre at hun ikke ønsket å stille til gjenvalg.

− Portrettet av Platou er et sterkt maleri som viser Platou som den foregangskvinnen hun var. Det skal få en godt synlig plass på Stortinget og minne oss om hvor viktig det er for demokratiet at hele folket er representert, sier Harberg.

Portrettet av Karen Platou er en del av en markering av hundre år med kvinner på Stortinget.

− Endelig har Platou kommet inn i samlingen. Portretter av kvinner på hennes tid var ofte fremstilt som kun kvinner, og ikke fordi de skilte seg ut fra massen, enten i kraft av sosiale eller intellektuelle maktposisjoner. Det var menn som malte dem, så mye har skjedd siden den gang. Platou var en aktiv del av disse forandringene, sier Marianne Wiig Storaas.

Storaas, som er fra Oslo, ble valgt til å male portrettet etter at Stortingets presidentskap høsten 2020 utlyste en konkurranse om oppdraget. KORO har bistått Stortinget i arbeidet med konkurransen.

Les mer om Karen Platou


Sist oppdatert: 11.01.2022 17:02