Fremleggelsen av statsbudsjettet 7. oktober: Praktisk informasjon til media

Regjeringens budsjettforslag for 2021 fremlegges 7. oktober. Smittevernsituasjonen gjør det nødvendig å iverksette ekstra tiltak i Stortinget denne dagen.

Følgende gjelder for mediene som ønsker å være i vandrehallen denne dagen:

Tilmålt plass

Medier som ønsker å dekke fremleggelsen av statsbudsjettet og debatten knyttet til dette, får en tilmålt plass i vandrehallen eller i Eidsvollsgalleriet. Hvert mediehus kan maksimalt stille med fire medarbeidere innenfor sitt område, og de må selv ivareta smittevernet her. Det maksimale antallet representanter for pressen i vandrehallen og Eidsvollsgalleriet vil være ca. 30.

Journalister og fotografer må holde seg på sin tilmålte plass, mens intervjuobjektene beveger seg mellom de ulike sonene.

Merk at det i år ikke er anledning til å invitere eksterne gjester, som for eksempel representanter for interesseorganisasjoner.

Akkreditering

Alle medier som ønsker å være til stede i vandrehallen denne dagen, må sende en e-post med navn og kontaktopplysninger på samtlige medarbeidere man ønsker å ha der (maks fire) til presse@stortinget.no innen mandag 5. oktober kl. 13.00. Gi beskjed dersom det er planlagt direktesending.

Journalister og fotografer som ikke er medlemmer av Stortingets presselosje, må akkrediteres på forhånd via dette skjemaet innen mandag 5. oktober kl. 13.00.

Presserom

Lagtingssalen brukes som presserom denne dagen. Her blir finanstalen og den etterfølgende debattene vist på storskjerm.

Smittevern generelt

Vi ber også om at alle følger smittevernregler for pressen. Merk at det ved fremleggelsen av statsbudsjettet er soneinndeling i vandrehallen og Eidsvollsgalleriet.

Som ellers blir stortingsmøtet streamet på www.stortinget.no.

Stortinget vil fortløpende publisere bilder på vår konto på Flickr som fritt kan benyttes mot kreditering.

Budsjettdokumenter

Tidligere år har det vært utdeling av budsjettdokumenter i Stortingets ekspedisjon. Vi oppfordrer alle til i størst mulig grad å hente dokumentene på www.regjeringen.no. Men for dem som har behov for dokumentene i trykt papirversjon, vil utdelingen av budsjettdokumenter foregå fra kl. 10 i historisk sal.


Sist oppdatert: 02.10.2020 18:09