Foto: Stortinget/Peter Mydske

Foto: Stortinget/Peter Mydske

Stortingets koronatilpasninger høsten 2020

Stortinget viderefører restriksjoner og strenge anbefalinger for høstsesjonen for å kunne opprettholde normal parlamentarisk aktivitet i størst mulig grad.

– Vi bidrar i smitteverndugnaden og skal samtidig sørge for at Stortinget ivaretar sine samfunnskritiske oppgaver, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

– Vi hadde håpet at smittesituasjonen tilsa at vi kunne lempe på noen restriksjoner og gå en mer normal høst i møte, blant annet med besøk og omvisninger. Men slik situasjonen er nå er det dessverre ikke aktuelt, legger hun til.

Derfor videreføres restriksjoner og anbefalinger fra i vår for å ta hensyn til smittevernet.
Gjennom høstsesjonen vil det bli foretatt helhetlige vurderinger av smitteverntiltak jevnlig.

Etter konsultasjon med de parlamentariske lederne og komitélederne på Stortinget, er dette presidentskapets vedtak og anbefalinger:

Den parlamentarisk kjernevirksomheten

• Presidentskapet anbefaler at partigruppene stiller med 87 møtende representanter i stortingsmøtene ved møtestart og votering.
• Møteprogrammet går som normalt.
• Spørretimen går som normalt.
• Komitéarbeidet går som normalt, med fortsatt mulighet for å arbeide digitalt.
• Komitéhøringer skal fortrinnsvis avholdes digitalt eller skriftlig.
• Digital møtevirksomhet er hovedregelen i det internasjonale arbeidet mellom ulike parlamenter.

Reiser

• Reiser ut av landet avlyses ut september.
• Reiser innenlands skal vurderes i lys av smittesituasjonen på avreisestedet og på bestemmelsessted, reisens nødvendighet og om sårbare grupper skal besøkes som en del av reisen.

Større begivenheter og arrangementer

• Den høytidelige åpningen og overrekkelsen av forslag til statsbudsjett tilpasses smittevernhensyn.

Besøk inn på Stortinget

• Fortsatt skal kun besøk som er strengt nødvendig for parlamentarisk kjernevirksomhet tillates i Stortingets lokaler.
• Statsbesøk og offisielle besøk vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.
• Publikumsgalleriet er åpent med smitteverntilpasninger.

Digitale og skriftlige høringer

Høringer skal som hovedregel gjennomføres digitalt eller skriftlig.

– Erfaringene fra i vår viser at vi klarer å gjennomføre høringer, selv om de ikke skjer fysisk. For noen kan det også være en fordel, hvis man må reise lang for å delta eller er i en risikogruppe, sier stortingspresidenten.


Sist oppdatert: 25.08.2020 10:15