Svein Harberg holder tale under Sametingets åpning. Foto: Vaino Rensberg/Sametinget.

Svein Harberg holder tale under Sametingets åpning. Foto: Vaino Rensberg/Sametinget.

Stortinget representert ved Sametingets åpning

Første visepresident Svein Harberg representerte Stortinget da Hans Majestet kong Harald åpnet Sametinget 20. oktober.

I tillegg til Sametingets president og representanter var blant andre Hans Kongelige Høyhet kronprins Haakon, høyesterettsjustitiarius Toril Øye, kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram og representanter fra de andre nordiske sametingene til stede under åpningen.
 
Sametingsvalgene gjennomføres hvert fjerde år, samtidig med stortingsvalgene. De 39 sametingsrepresentantene velges av medlemmene av Samemanntallet, som ved årets valg talte omkring 20 500. Sametingets viktigste oppgave er å trygge samisk språk, kultur, identitet og det samiske folks rettigheter.
 
I sin tale la visepresident Harberg vekt på at Stortinget er opptatt av å ha et tillitsfullt og åpent samarbeidsforhold med Sametinget. Han sa at et godt samarbeid mellom de to parlamentene er helt nødvendig for at vi i fellesskap kan verne og styrke det samiske folks interesser.
 
Harberg fremhevet også den tyngden det gir Sametinget at det er en representativ folkevalgt forsamling, som dermed opptrer med legitimitet på vegne av det samiske folk både nasjonalt og internasjonalt.
 

Sist oppdatert: 20.10.2021 15:33