Skatterevisjonens rapport er klar

Stortingets administrasjon har nå mottatt rapporten fra skatterevisjonen som er utført av advokatfirmaet Grette.

Skatterevisjonen har foretatt en bred gjennomgang av alle skattemessige forhold knyttet til alle ordninger for representantene. Formålet har vært å rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt og å sikre at skatteplikten blir korrekt håndtert fremover. Skatterevisjonen inkluderer skattemessige sider ved pendlerboligordningen.

Stortingets administrasjon skal nå vurdere rapporten grundig, både dens innhold og videre prosess.

Rapporten som er mottatt 15. desember er sendt Skatteetaten, som for tiden gjennomfører en kontroll av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Stortinget i årene 2017–2020.

Les rapporten (pdf)


Sist oppdatert: 15.12.2021 13:03