Oppdaterte retningslinjer for tildeling av pendlerbolig

Stortingets presidentskap har vedtatt oppdaterte retningslinjer for tildeling av pendlerboliger.

Vedtaket innebærer ingen realitetsendringer. Det er en presisering av ordningen slik den gjelder og forvaltes i dag.
 
I de oppdaterte retningslinjene fremkommer det at man ikke kan disponere bolig innenfor 40 kilometer i kjørelengde fra Stortinget.
 
Retningslinjene er også oppdatert med kravene til informasjon som blir etterspurt i det årlige rapporteringsskjemaet, og det er lagt inn et punkt om ansvaret den enkelte har når det gjelder skattemessig håndtering.
 

Sist oppdatert: 15.12.2021 19:04