Nye riksrevisorer valgt

Stortinget har valgt riksrevisorer med personlige varamedlemmer for tidsrommet 1. januar 2022–31. desember 2025.

Riksrevisorer

  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, leder
  • Tom-Christer Nilsen, nestleder
  • Helga Pedersen
  • Anne Tingelstad Wøien
  • Arve Lønnum 

Varamedlemmer

  • For Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Svein Roald Hansen
  • For Tom-Christer Nilsen: Beate Heieren Hundhammer
  • For Helga Pedersen: Heidi Grande Røys
  • For Anne Tingelstad Wøien: Tor Peder Lohne
  • For Arve Lønnum: Torstein Dahle 
Riksrevisjonen ledes av et kollegium av fem riksrevisorer valgt av Stortinget i medhold av Grunnloven § 75 k. Riksrevisorene og personlige varamedlemmer for disse velges av Stortinget for fire år av gangen med virkning fra 1. januar året etter stortingsvalget. Stortinget velger også leder og nestleder for kollegiet. Lederen i kollegiet er Riksrevisjonens daglige leder.
 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har meget bred politisk erfaring, blant annet som stortingsrepresentant i seks perioder (1985–2009) og som statsråd.  
 

Sist oppdatert: 07.12.2021 18:27