Medlemmene i kommunal- og forvaltningskomiteen på Svalbard. Foto: Stortinget

Medlemmene i kommunal- og forvaltningskomiteen på Svalbard. Foto: Stortinget

Komitéreise til Svalbard

Kommunal- og forvaltningskomiteen var på komitéreise til Svalbard 4.–6. mai 2022.

Komiteen hadde et variert program i Longyearbyen med møter med Sysselmesteren, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Norsk Polarinstitutt, Longyearbyen lokalstyre, Store Norske med besøk i Gruve 7, SvalSat og med omvisning i museet.

Under besøket fikk komiteen økt kunnskap om Svalbards betydning for Norge og om lokalsamfunnet i Longyearbyen, og om ulike aktuelle problemstillinger, blant annet knyttet til at utlendingsloven ikke gjelder der. Komiteen fikk også interessant informasjon om endringer innen næringsliv, gruvedrift og turisme, og om forskning, beredskap, energi, klimaendringer og bærekraft.

– Dette har vært en nyttig reise for komiteen. Det er viktig for oss som politikere i kommunal- og forvaltningskomiteen å lære mer om Svalbard-samfunnet, om hva de har lykkes med og hva som er særlige utfordringer for Svalbard, sier leder for komiteen, Lene Vågslid.

Les mer om kommunal- og forvaltningskomiteen.


Sist oppdatert: 13.05.2022 10:28