Lars Haltbrekken. Foto: Stortinget.

Lars Haltbrekken. Foto: Stortinget.

Klima og forskning hovedtema på Antarktis-konferanse

Stortingets arktiske delegasjon deltar på en internasjonal konferanse om Antarktis onsdag 1. desember. Med det britiske parlamentet som vertskap, samles folkevalgte fra 22 land for å få en oppdatering på situasjonen i Antarktis og aktuelle tema i samarbeidet.

På dagen to år etter at den første konferansen om Antarktis fant sted i London, samles deltakerne denne gangen digitalt for diskutere blant annet klima, miljø og vitenskapelig samarbeid i Antarktis. Til tross for ulikheter i det internasjonale regelverket som regulerer aktiviteten i polområdene, er det også likheter.

Isen smelter på begge poler

− Det er flere likheter mellom utviklingen i Arktis og Antarktis. Den viktigste er den globale oppvarmingen som gjør at isen smelter på begge poler med stor påvirkning på det globale miljøet. Samtidig ser vi økt menneskelig aktivitet i form av turisme og ressursutnyttelse, som legger press på miljøsituasjonen, sier Lars Haltbrekken, leder av Stortingets arktiske delegasjon.

Norge har lange tradisjoner som polarnasjon både i nord og i sør, og støtter dette initiativet for å etablere et samarbeid mellom parlamentarikere om Antarktis. Tilrettelegging for fredelig vitenskapelig samarbeid har vært og er en vesentlig del av arbeidet.

Trenger internasjonal forskningsinnsats

Lars Haltbrekken skal holde innlegg på konferansen, og kommer blant annet til å fremheve betydningen av klima og vitenskapelig samarbeid.

− Klimaendringene skjer nå så fort at vi mener tiden er inne for et nytt internasjonalt polarår. Vi trenger en stor internasjonal forskningsinnsats for å forstå endringene som skjer og for å få bedre kunnskap om hvordan vi fremover skal møte dem, sier Haltbrekken.

For mer informasjon om det antarktiske parlamentarikersamarbeidet, se https://www.antarcticparliamentarians.com/


Sist oppdatert: 02.12.2021 12:15