Valg av nytt presidentskap

Valgperioden for det nåværende stortinget – det 165. – utløper 30. september 2021. Det samme gjelder Stortingets presidentskap (bestående av stortingspresidenten og fem visepresidenter).

Derfor har Stortinget ikke et presidentskap i perioden fra fredag 1. oktober og frem til det nyvalgte stortinget konstitueres lørdag 9. oktober kl. 13.00. 
 
Når Stortinget trer sammen etter et stortingsvalg, overtar etter anmodning presidenten i forrige storting midlertidig presidentstillingen. Dette fremgår av Stortingets forretningsorden § 1: «Konstituering etter stortingsvalg.» 
 
Presidenten i det forrige storting vil bli spurt om å fungere i de møtene det nyvalgte stortinget har i plenum frem til en ny stortingspresident er valgt. Dette har lange tradisjoner og er regulert i  Stortingets forretningsorden. Det skyldes at Stortinget har behov for en fungerende president når et nytt storting starter sitt arbeid. 
 
Stortingspresidenten i det forrige storting vil fungere som president i sammentredelsesmøtet 1. oktober, ved behandlingen av fullmaktskomiteens innstilling 8. oktober og ved konstitueringen til valg av ny stortingspresident 9. oktober. 

Sist oppdatert: 30.09.2021 16:31