Toppmøte for kvinnelige parlamentspresidenter

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen leder det 13. toppmøtet for kvinnelige parlamentspresidenter i Wien i uke 36.

Stortingspresidenten Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: IPU.
Stortingspresidenten Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: IPU.

− Kvinner må være representert på lik linje med menn der beslutninger tas, sier stortingspresidenten.

Sammen med leder for Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), Ulf Isak Leirstein, deltar stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen på IPUs femte verdenskonferanse for parlamentspresidenter i Wien. Trøen leder der toppmøtet for kvinnelige parlamentspresidenter som innleder konferansen.

Første delegasjonsreise fra Stortinget siden mars 2020

− Dette er min første offisielle internasjonale delegasjonsreise siden nedstengningen i mars 2020, og det er betydningsfullt at vi nå kan samles. Kvinner leder bare 20 prosent av verdens parlamenter. Det er ikke likestilling. Dessuten har kvinnenes stilling i land over hele verden blitt svekket på grunn av pandemien. Verdens demokratier har i samme periode også vært skadelidende, så det er betydningsfullt at vi nå møtes i parlamentenes eget samarbeidsforum, sier Trøen.

Stortingspresidenten har deltatt i komiteen som har forberedt konferansen, og ble før sommeren utpekt til leder for møtet for de kvinnelige parlamentspresidentene.

Plikt til å gå foran

− Kvinner må være representert på lik linje med mennene der beslutninger tas. Norge har kommet lengre enn mange andre land på likestilling. Derfor både kan og bør vi spille en viktig rolle internasjonalt, for å synliggjøre mulighetene og hvilket arbeid som ligger bak likestillingsresultatene vi har. Av den grunn fronter jeg dette toppmøtet i Wien med stor glede og stort alvor, sier stortingspresidenten. 

IPU er den eneste globale parlamentarikerforsamlingen, og unionen jobber for å fremme fred, demokrati, samarbeid og menneskerettigheter. Parlamentspresidentene møtes til konferanse hvert femte år.

Se også

Stortingets delegasjon til den interparlamentariske union (IPU)
IPUs femte verdenskonferanse for parlamentspresidenter


Sist oppdatert: 06.09.2021 14:57