Stortinget viderefører tiltak mot korona

17. desember besluttet Stortingets presidentskap å videreføre tiltakene Stortinget har innført i forbindelse med korona-pandemien.
– Vi skal jobbe for å få tilbake normaliteten i 2021, men det innebærer at vi må forlenge tiltakene til det er forsvarlig å gjøre justeringer, sier stortingspresident Tone W. Trøen.
 
Blant tiltakene som videreføres finner vi:

 • Det anbefales at partigruppene koordinerer seg slik at det stiller til sammen 87 representanter ved voteringer og når stortingsmøtene settes.
 • Møteprogrammet går som normalt.
 • Spørretimen går som normalt.
 • Publikumsgalleriet stenges for besøkende. Dette vedtas ved starten av hvert stortingsmøte.
 • Komitéarbeidet går som normalt, med fortsatt mulighet for å arbeide digitalt. Komiteene prioriterer selv sakene.
 • Det anbefales at høringer som hovedregel gjennomføres kun med skriftlige innspill. Dersom komiteene likevel ønsker å gjennomføre digitale høringer, anbefales det at komiteens medlemmer deltar digitalt, med kun komitéleder og helt nødvendig personell til stede i høringsrommet.
 • For fysisk tilstedeværelse fra høringsinstanser skal det søkes presidentskapet.
 • Det anbefales at representanter benytter munnbind når det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand. Anbefalingen gjelder også i stortingssalen, når representantene sitter på sine plasser.
 • Ved fysiske møter skal det så langt det er mulig opprettholdes minst to meters avstand mellom deltagerne.
 • Stortingsrepresentanter og ansatte i partigruppene har ikke anledning til å motta eksterne besøk i Stortingets lokaler. Unntak fra dette er besøk fra departementene og nøkkelpersonell som støtter stortingsgruppene i forbindelse med den parlamentariske kjernevirksomheten.
 • Internasjonal reisevirksomhet for komiteer, delegasjoner til interparlamentariske aktiviteter og enkeltrepresentanter innstilles inntil videre.
 • Komitéreiser innenlands innstilles. Slike reiser erstattes med digitale møter.
 • Øvrige gjeldende smitteverntiltak videreføres.

Sist oppdatert: 18.12.2020 08:44