Stortinget skjerper smitteverntiltakene

Stortingsrepresentanter anbefales å bruke munnbind når det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand. Komitéreiser innstilles ut desember, og så langt det er mulig skal eventuelle fysiske møter avholdes med to meters avstand.

– Vi følger smittesituasjonen tett. Vi er svært klar over risikoen knyttet til at vi folkevalgte kommer fra hele landet, møtes i Oslo og deretter reiser tilbake til våre hjemsteder. Vi er opptatt av å hindre smittespredning både til og fra Stortinget, og å trygge Stortingets samfunnskritiske oppgaver, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Regjeringen og Oslo kommune har iverksatt strammere tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. På bakgrunn av dette har presidentskapet nå vedtatt å skjerpe smitteverntiltakene på Stortinget. Tiltakene har virkning fra torsdag 29. oktober.

Blant tiltakene presidentskapet har vedtatt er anbefalingen om munnbind. Anbefalingen gjelder også i stortingssalen der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Svært mange møter i Stortinget foregår allerede digitalt, og i høst har flere av komitéreisene blitt gjennomført som digitale varianter. Presidentskapet har nå vedtatt at alle komitéreiser innstilles ut desember. Dermed blir det digitale komitéreiser ut året.

– Ikke siden i vår har vi hatt kjente smittetilfeller på Stortinget, og jeg er ikke i tvil om at godt smittevern og strenge tiltak har vært avgjørende for dette. Nå forholder vi oss til den nye smittesituasjonen, de nasjonale skjerpede kravene og de skjerpede reglene i Oslo, sier Trøen.

De nye tiltakene skal, sammen med eksisterende tiltak, både minske risikoen for sykdom og sikre et beslutningsdyktig storting også ved eventuelle nye smittetilfeller på, eller i tilknytning til, Stortinget. Etter Grunnloven er ikke Stortinget beslutningsdyktig med mindre minst halvparten av representantene er til stede i salen.


Sist oppdatert: 29.10.2020 15:08