Leder for Stortingets delegasjon til Nordisk råd, Martin Kolberg. Foto: Stortinget

Leder for Stortingets delegasjon til Nordisk råd, Martin Kolberg. Foto: Stortinget

Pandemien i globalt og nordisk perspektiv

Hvilke utfordringer står verden overfor som følge av korona-pandemien, og hvilke lærdommer kan vi trekke av hvordan pandemien er håndtert? Det er et av hovedtemaene når FNs generalsekretær António Guterres gjester Nordisk råds sesjon 27. oktober.

De nordiske landene har håndtert pandemien ulikt. Pandemien har utfordret det nordiske samarbeidet og samholdet, spesielt den frie bevegelsen mellom landene. Samtidig har pandemien også ført til et intensivert samarbeid på en rekke områder i Norden.

Krever sterkere samarbeid om samfunnssikkerhet

− Covid-19-pandemien viser tydelig at vi trenger et dypere og sterkere samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap i Norden. Nordisk råd vil legge press på regjeringene for å få dette på plass, sier Martin Kolberg (A), leder for Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Det er særlig grenseregionene i Norden som er hardt rammet av restriksjoner grunnet Covid-19. En rekke grensehindringer har oppstått under pandemien, men en del av dem har blitt løst på rekordtid takket være de tette og gode relasjonene mellom de nordiske landene. Blant annet ble det etablert en ordning hvor helsepersonell som pendler over grensen testes av arbeidsgiveren i arbeidslandet, og hindringer for avtalen om syketransport over grensen er løst.

Mer samarbeid, ikke mindre

− Det nordiske samarbeidet står sterkt fordi våre land er like kulturelt og vi sammen står sterkere om å løse felles utfordringer. Da korona-pandemien inntraff, så vi imidlertid at vi ikke var godt koordinert for håndteringen av en slik krise innenfor det nordiske samarbeidet. Vår rolle, som nordiske parlamentarikere, er å løfte debatten med statsministrene og fagministrene i Norden om hvordan vi kan lære av dette og hvordan vi sammen kan stå bedre rustet til neste krise inntreffer, sier Kolberg.

De nordiske statsministrene deltar også på møtet med FNs generalsekretær. Møtet sendes direkte på norden.org. Nordisk råds sesjon foregår i år digitalt fra 26. til 29. oktober.

Fagutvalgene møtes også digitalt under sesjonsuken. Utdelingen av Nordisk råds priser strømmes på norden.org og sendes på NRK2 tirsdag 27. oktober kl. 22.05.

Fakta:

Nordisk råd er et av verdens mest omfattende regionale samarbeider. Det omfatter parlamentene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områdene, Færøyene, Grønland og Åland.

Sesjonen er det høyeste beslutningsorganet for det nordiske parlamentariske samarbeidet. Det er et unikt forum for et integrert regionalt samarbeid, ettersom det samler både parlamentarikere og ministre fra de nordiske landenes regjeringer.


Sist oppdatert: 23.10.2020 12:50