Godtgjøringsutvalget har levert sin rapport

Et utvalg har utredet felles prinsipper for godtgjøring til politikere. Utvalget har også evaluert ordningen med Stortingets lønnskommisjon. 6. januar leverte utvalgsleder Ådne Cappelen sin rapport til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Godtgjøringsutvalget leverte rapporten digitalt til Stortinget. Foto: Stortinget.
Godtgjøringsutvalget leverte rapporten digitalt til Stortinget. Foto: Stortinget.

‒ Det er vesentlig at godgjøringen er basert på prinsipper som befolkningen aksepterer og har tillit til, samtidig som det sikres bred rekruttering til politiske verv. Både evaluering, åpenhet og debatt er viktige for å sikre nødvendig legitimitet, sier Trøen.

Hvert år kommer Stortingets lønnskommisjon med forslag til godtgjørelser for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer – som beslutningsgrunnlag for Stortinget.  

‒ Stortingets lønnskommisjon har eksistert i snart 25 år. Det er naturlig å gå gjennom ordningen med jevne mellomrom for å sikre oss at den fungerer etter hensikten, sier hun.

28. april 2020 vedtok Stortinget å be presidentskapet om å nedsette et utvalg som skulle utrede felles prinsipper for godtgjøringer til politikere på alle forvaltningsnivåer. Utvalget skulle også vurdere ordningen med Stortingets lønnskommisjon.

Et bredt sammensatt utvalg ble oppnevnt i juni med både med uavhengige fagpersoner, representanter for kommunal og fylkeskommunal sektor, regjeringen og Stortinget. Utvalget har utredet prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer.

Tidligere forskningsdirektør i SSB, Ådne Cappelen, har ledet utvalget som overleverte sin rapport til stortingspresidenten 6. januar.

Presidentskapet vil nå gå gjennom rapporten og legge fram en innstilling til behandling i Stortinget i vårsesjonen 2021.

Her er noen av vurderingene og forslagene til utvalget:

  • Utvalget mener åpenhet om godtgjøringene kanskje er det viktigste prinsippet og viser samtidig til at beslutninger om godtgjøringene i siste instans er en politisk mer enn en faglig beslutning.
  • Utvalget mener den generelle lønnsutviklingen bør ligge til grunn for endringer i godtgjøringene til statsminister, regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter.
  • Utvalget anbefaler at godtgjørelser til folkevalgte som har folkevalgte verv på flere nivå bør samordnes slik at det samlede nivået ikke blir oppfattet som urimelig høyt.
  • Et flertall i utvalget mener at ordningen med lønnskommisjon samlet sett har fungert etter hensikten. Ordningen bidrar til økt legitimitet og tillit, samtidig som den ikke er til hinder for en åpen og nødvendig debatt om godtgjørelsene både i Stortinget og i samfunnet ellers. Det foreslås derfor at den videreføres.
  • Utvalget foreslår at navnet på lønnskommisjon endres til godtgjøringsutvalget.

Les hele rapporten
Les mer om Stortingets lønnskommisjon

Godtgjøringsutvalgets medlemmer:

1. Ådne Cappelen, forsker, SSB, leder
2. Gunn Marit Helgesen, første nestleder KS
3. Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant
4. Kristine Nergaard, forskningskoordinator
5. Steinar Nørstebø, regionsekretær
6. Per Harald Rødvei, førsteamanuensis
7. Ingjerd Schou, stortingsrepresentant
8. Dag Henrik Sandbakken, fagsjef
9. Rita Skjærvik, Senior Vice President
10. Karianne Tung, daglig leder

Stortingets administrasjon har vært sekretariat for utvalget.


Sist oppdatert: 13.01.2021 09:39