Sverre Myrli (A), leder av den forberedende fullmaktskomité. Foto: Stortinget.

Sverre Myrli (A), leder av den forberedende fullmaktskomité. Foto: Stortinget.

Den forberedende fullmaktskomité

Den forberedende fullmaktskomité er ferdig med sin kontroll av gyldigheten av valgoppgjørene i alle valgdistriktene.

Grunnloven § 64 bestemmer at Stortinget skal bedømme lovligheten av fullmaktene til de nye representantene. Den forberedende fullmaktskomité har nå foretatt en foreløpig kontroll av gyldigheten av valgoppgjørene i alle valgdistriktene. Representantens fullmakter – og dermed valgresultatet – skal nå vurderes av den ordinære fullmaktskomité som velges når Stortinget trer sammen 1. oktober. Deretter skal Stortinget foreta den endelige godkjenningen 8. oktober.
 
– Jobben vår har vært å forberede godkjenning av valget for Stortinget. Vi har gått gjennom oppgjøret i de 19 valgdistriktene, og sjekket at alt har gått riktig for seg. Heldigvis har vi et veldig godt system for dette i Norge, så vi finner stort sett bare småplukk, sier Sverre Myrli (A), som leder den forberedende fullmaktskomité.
 
- Hvis komiteen finner forhold som kan ha hatt innflytelse på valgresultatet i et eller flere valgdistrikter, så kan det bli snakk om nyvalg. Det skjer heldigvis sjelden. Forrige gang var i 1981 i to valgdistrikter. Det er viktig at vi har gode mekanismer knyttet til dette, så vi er trygge på at valget er riktig gjennomført, sier han.

Sist oppdatert: 30.09.2021 16:58