Åslaug Sem-Jacobsen. Foto: Stortinget.

Åslaug Sem-Jacobsen. Foto: Stortinget.

Åslaug Sem-Jacobsen på verdenskonferanse for kvinnelige politikere

Kvinnelige politiske ledere gjennomførte sin årskonferanse i dag, mandag 21. juni. I år ble den digital. Stortinget er representert ved stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen.

– Selv om vi i Norge har en historisk høy kvinnerepresentasjon i det norske parlamentet, og kvinner på toppen i de viktigste politiske posisjonene, er det fortsatt en vei å gå, sa Sem-Jacobsen i sin uttalelse til verdenskonferansen.

Må bekjempe seksuell trakassering

Hun viste til at det er en klar sammenheng mellom seksuell trakassering både på nett og fysisk.

– Det har holdt kvinner tilbake fra å delta i den offentlige debatten og påta seg lederroller. Det er en direkte sammenheng mellom overgrep på nett og demokratisk deltakelse. Dette krever et koordinert internasjonalt engasjement for å bekjempe kjønnsbasert digital vold, sa Åslaug Sem-Jacobsen i sin uttalelse.

Følg konferansen direkte: https://www.womenpoliticalleaders.org/event/women-political-leaders-summit-2021/

Les hele uttalelsen fra Sem-Jacobsen her (pdf)


Sist oppdatert: 21.06.2021 16:05