Nordisk råd diskuterte hav med statsminister Erna Solberg

Temaer for møtene som startet mandag 14. september er hav, marint mangfold, mikroplast og selvmordsforebygging.

Fellesmøte om hav og marint biologisk mangfold

Mandag ettermiddag holdt statsminister Erna Solberg et innlegg om nordisk samarbeid for å bygge internasjonal forståelse for viktigheten av bærekraftig forvaltning av havet. Dette står sentralt på Nordisk råds dagsorden. Det islandske presidentskapet prioriterer havets biologiske mangfold i sitt program, og understreker at tapet av biologisk mangfold har store konsekvenser for de nordiske landene, som i høy grad er avhengige av havets ressurser.

Mikroplast

Tirsdag ble Nordisk råds utvalgsmøter arrangert. Ketil Kjenseth (V), leder av Nordisk råds utvalg for holdbart Norden, ledet et miniseminar om mikroplast, og hvordan det påvirker maten vi spiser, dyr og natur.

Mikroplast i miljøet er utbredt, men vi vet ikke hvor mye mikroplast vi får i kroppen, eller hvilke stoffer som blir overført i kroppen fra mikroplastforurensing. Det arbeides med et forslag stilet til de nordiske lands regjeringer for å få mer kunnskap om dette. Forsker Tanja Kögel fra Havforskningsinstituttet er invitert til seminaret sammen med forsker Nanna B. Hartmann fra Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet.

Nordisk samarbeid for å bekjempe selvmord

Tre tusen fem hundre mennesker tar hver år livene sine i Norden. Tirsdag morgen holdt Utvalget for velferd i Norden et digitalt møte som blant annet handler om selvmordsforebygging. Utvalget, som ledes av Bente Stein Mathisen (H), har i år undersøkt hvilke konkrete tiltak som kan fremmes for å få ned en svært dyster statistikk i Norden. Helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterte om regjeringens nullvisjon og nye handlingsplan mot selvmord i Norge.

Les mer om Nordisk Råds septembermøter

Stortingets delegasjon til Nordisk råd


Sist oppdatert: 17.09.2020 20:55