Nordisk råd diskuterer styrket nordisk forsvarssamarbeid i København

Nordisk råds presidium og fagutvalg møtes i København 28. januar for å diskutere ulike initiativer for å styrke det nordiske samarbeidet. 

Nordisk råds presidium skal blant annet sluttbehandle Nordisk råds strategi for et styrke samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Presidiet skal også innlede en diskusjon med den tidligere islandske ministeren Björn Bjarnason, som har fått oppdraget med å lage en ny utredning om fordypet nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid. Utredningen bygger videre på de initiativer som er tatt etter Thorvald Stoltenberg sin rapport om samme tema fra 2009, hvor han fremmet 13 konkrete forslag til samarbeid.

De fire fagutvalgene for henholdsvis bærekraft, kunnskap og kultur, vekst og utvikling og velferd, skal vedta sine arbeidsplaner for 2020 og blant annet ha diskusjoner med ministre fra Danmark, som er formannskapslandet i Nordisk ministerråd i 2020.

Utvalget for velferd i Norden, som ledes av stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen, har selvmordsforebygging som hovedtema i 2020. Utvalget har invitert den danske sosial og innenriksminister, Astrid Krag, og helseminister, Magnus Haunicke, til diskusjoner rundt hva de nordiske land kan gjøre for å få ned en svært dyster statistikk på området og hva som kan gjøres for å redusere antallet selvmord i de nordiske landene.

Utvalget for et bærekraftig Norden, som ledes av stortingsrepresentant Ketil Kjenseth, skal blant annet diskutere tiltak for å støtte opp om en sirkulær økonomi og nordisk samarbeid for fangst og lagring av karbondioksid. Utvalget skal også diskutere erfaringer med de nordiske arrangementer under FNs klimakonferanse COP 25 i Madrid og Stockholm.

Møtene i København innledes 27. januar med møter i de politiske gruppene og et felles seminar om hvorfor det ikke lykkes å samle Norden etter den andre slesvigske krig i 1864, eller hvorfor det ikke ble en nordisk forsvarsunion etter 1945.

Stortingets delegasjon til Nordisk råd


Sist oppdatert: 28.01.2020 14:20