Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under kontroll- og konstitusjonskomiteens høring i NAV-saken. Foto: Stortinget.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under kontroll- og konstitusjonskomiteens høring i NAV-saken. Foto: Stortinget.

Kontrollhøringer om Nav-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt kontrollhøringer om Nav-saken torsdag 9. og fredag 10. januar. Se videoopptak og les referater fra høringene.

Videoopptak

Se videoopptak av høringen 9. januar

Se videoopptak av høringen 10. januar

Referater

Les referat fra høringen 9. januar

Les referat fra høringen 10. januar.

Bakgrunn

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har til behandling sak om arbeids- og sosialministerens redegjørelse om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 («Nav-saken»). Redegjørelsen, som ble holdt i Stortinget 5. november 2019, fokuserte på perioden fra innlemmingen av forordningen i juni 2012 frem til november 2019.

Bakgrunnen var at det ble avdekket en feil fortolkning og praktisering av retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i andre EØS-land. Feilen hadde pågått over mange år, både i forvaltningen og rettssystemet, uten at den ble avdekket. Et stort antall personer har som følge av feilen fått urettsmessige tilbakebetalingskrav, og enkelte har også blitt anmeldt og dømt for trygdesvindel.


Sist oppdatert: 13.01.2020 14:30