De første forskriftene etter koronaloven

Fredag 27. mars mottok Stortinget de første forskriftene etter koronaloven. Les forskriftene, og erklæringer om disse fra partigrupper på Stortinget.

Les meddelelsesbrevet fra statsminister Erna Solberg med alle forskriftene

Se oversikt over forskriftene på regjeringen.no

En tredjedel av Stortingets medlemmer kan stanse en forskrift, eller deler av en forskrift, før den trer i kraft hvis de innen 24 timer leverer en erklæring om at de ikke støtter den.

Les mer om koronaloven

­– Selv om regjeringen har fått en utvidet fullmakt, gir loven samtidig mindretallet utvidete rettigheter. En tredjedel av Stortinget skal til for å stoppe en forskrift. Nå har vi fått på plass et system som skal sikre at alle representanter blir varslet umiddelbart, og som sørger for at alle innsigelser kommer inn på en effektivt måte, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Erklæringer vedrørende forskriftene

Erklæring fra Rødt vedrørende forskrifter vedtatt 27. mars 2020 med hjemmel i koronaloven

Erklæring fra Sosialistisk Venstreparti vedrørende forskrifter vedtatt 27. mars 2020 med hjemmel i koronaloven

Erklæring fra Arbeiderpartiet vedrørende forskrifter vedtatt 27. mars 2020 med hjemmel i koronaloven

Erklæring fra Miljøpartiet De Grønne vedrørende forskrifter vedtatt 27. mars 2020 med hjemmel i koronaloven

Erklæring fra Senterpartiet vedrørende forskrifter vedtatt 27. mars 2020 med hjemmel i koronaloven (pdf)

Brev til Statsministerens kontor

Les brev fra stortingspresidenten til Statsministerens kontor om forskriftsbestemmelser som ikke støttes

Behandling i statsråd 1. april 2020

I statsråd 1. april 2020 opphevet regjeringen de deler av forskriftene som ikke fikk støtte av det nødvendige flertallet på Stortinget. Les mer på regjeringen.no.


Sist oppdatert: 01.04.2020 14:39