Endringer på Stortinget

Endringene i regjeringen 24. januar har også medført endringer i presidentskapet og i komiteene på Stortinget. Se oversikten.

Endringer i presidentskapet

Ingjerd Schou (H) er ny femte visepresident etter Abid Q. Raja (V).

Ingunn Foss (H) er ny visesekretær etter Ingjerd Schou (H).

Endringer i komiteene

Høyre

Mudassar Kapur er ny leder av finanskomiteen.

Anne Kristine Linnestad er innvalgt i finanskomiteen.

Aase Simonsen er innvalgt i energi- og miljøkomiteen.

Guro Angell Gimse er innvalgt i næringskomiteen.

Mari Holm Lønseth er overført fra kommunal- og forvaltningskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Toril Eidsheim er overført fra helse- og omsorgskomiteen til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Fremskrittspartiet

Sylvi Listhaug er ny andre nestleder i finanskomiteen.

Gisle Meininger Saudland er overført fra energi- og miljøkomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Jon Georg Dale er innvalgt i energi- og miljøkomiteen.

Himanshu Gulati er overført fra justiskomiteen til familie- og kulturkomiteen.

Sylvi Listhaug er innvalgt i finanskomiteen.

Hans Andreas Limi er overført fra utenriks- og forsvarskomiteen til finanskomiteen.

Kjell-Børge Freiberg er overført fra transport- og kommunikasjonskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Per-Willy Amundsen er overført fra utenriks- og forsvarskomiteen til justiskomiteen.

Kari Kjønaas Kjos er overført fra kommunal- og forvaltningskomiteen til justiskomiteen.

Helge André Njåstad er overført fra arbeids- og sosialkomiteen til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Solveig Horne er overført fra justiskomiteen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Bård Hoksrud er overført fra finanskomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen, der han er første nestleder.

Hanne Dyveke Søttar er overført fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til utdannings- og forskningskomiteen.

Morten Wold er overført fra familie- og kulturkomiteen til utenriks- og forsvarskomiteen.

Siv Jensen er innvalgt i utenriks- og forsvarskomiteen.

Venstre

Terje Breivik er innvalgt i kontroll og konstitusjonskomiteen og fratrådt som medlem av arbeids- og sosialkomiteen.

Ola Elvestuen er innvalgt i utenriks og forsvarskomiteen.

Guri Melby er innvalgt i finanskomiteen og fortsetter samtidig som medlem av utdannings- og forskningskomiteen.

Carl-Erik Grimstad er overført fra helse- og omsorgskomiteen til familie- og kulturkomiteen.

Solveig Schytz er innvalgt i justiskomiteen.

Kristelig Folkeparti

Geir Sigbjørn Toskedal er overført fra arbeids- og sosialkomiteen til utenriks- og forsvarskomiteen.

Torill Selsvold Nyborg er innvalgt i arbeids- og sosialkomiteen.

Endringer i komitéledelsene

Mudassar Kapur er ny leder av finanskomiteen (etter Henrik Asheim).

Jon Engen-Helgheim er ny første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen (etter Kari Kjønaas Kjos).

Sylvi Listhaug er ny andre nestleder i finanskomiteen (etter Sivert Bjørnstad).

Stefan Heggelund er ny andre nestleder i energi- og miljøkomiteen (etter Tina Bru).

Endringer i gruppestyrene

Høyre

Mudassar Kapur går ut av gruppestyret og erstattes av Mari Holm Lønseth, som også blir ny innpisker.

Margunn Ebbesen går ut av gruppestyret og erstattes av Kårstein Eidem Løvaas.

Fremskrittspartiet

Siv Jensen er ny parlamentarisk leder etter Hans Andreas Limi, som blir 2. nestleder (etter Solveig Horne).

Sylvi Listhaug er ny 1. nestleder (etter Bård Hoksrud).

Sivert Bjørnstad er ny innpisker og nytt medlem av gruppestyret.

Per-Willy Amundsen blir vanlig medlem av gruppestyret.

Jon Engen-Helgheim og Himanshu Gulati er nye varamedlemmer til gruppestyret.

Venstre

Ola Elvestuen er ny parlamentarisk nestleder (etter Abid Q. Raja).

Guri Melby er ny innpisker.


Sist oppdatert: 12.02.2020 08:27