Stortingets delegasjon til konferansen. Fra venstre Christian Tybring-Gjedde, delegasjonens leder Michael Tetzschner og Ola Elvestuen. Foto: Stortinget.

Stortingets delegasjon til konferansen. Fra venstre Christian Tybring-Gjedde, delegasjonens leder Michael Tetzschner og Ola Elvestuen. Foto: Stortinget.

Diskuterer situasjonen i Syria med EU-landene

En delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité deltar på en interparlamentarisk konferanse om EUs felles utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk i Zagreb, 3.–4. mars.

Konferansen er aktualisert av den alvorlige humanitære situasjonen i Syria og flyktningsituasjonen på grensen mellom Tyrkia og Hellas. Den kroatiske utenriksministeren, Gordan Radman, sa i sin innledning blant annet at Europa må både gi en sterk og troverdig respons på den humanitære krisen i Idlib-provinsen, og at EU må føre en felles migrasjons- og asylpolitikk samt engasjere Tyrkia i dialog.

Alternativer til felles migrasjons- og asylpolitikk?

– En felles migrasjonspolitikk i EU har vært diskutert over tid, men det har ikke lykkes. Så lenge det ikke finnes en felles migrasjonspolitikk er det naturlig og nødvendig at hver enkelt nasjon implementerer egen politikk på området. Hvilke reelle alternativer til en felles politikk på dette området diskuteres i EU for å bedre kunne imøtekomme utfordringene, spurte Christian Tybring-Gjedde.

Ministeren svarte blant annet at det for EU ikke finnes andre alternativer enn en felles migrasjons- og asylpolitikk.

Konferansen arrangeres to ganger i året

Den interparlamentariske konferansen om EUs felles utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk arrangeres hvert halvår i landet som innehar formannskapet i EU. Stortinget deltar som fast observatør. Stortingets deltakelse på konferansen styrker kontakten med Europaparlamentet og de nasjonale parlamentene i EUs medlemsland.

– EUs felles utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk utvikler seg raskt. Som NATO-land utenfor EU, er det viktig at utviklingen i EU skjer i tett samarbeid med NATO. Norge må knytte oss tett opp til EUs felles politikk på disse områdene, fremme våre synspunkter og sikre norsk deltakelse i de EU-initiativene vi ønsker å delta i, sier Michael Tetzschner, leder av Stortingets delegasjon.


Sist oppdatert: 03.03.2020 13:38