Vedtak uke 50

I løpet av uke 50 ble det gjort en rekke budsjettvedtak. I tillegg vedtok Stortinget blant annet lønnsnemd i sykepleierstreiken, at du kan ta med deg Netflix- og Viaplayabonnementet ditt på ferie i Europa og at det heretter skal hete helsesykepleier, ikke helsesøster.

Illustrasjonsfoto: iStock.
Illustrasjonsfoto: iStock.

Statsbudsjettet 2019

I uke 50 vedtok Stortinget blant annet et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2019 samt en rekke av kapitlene fagkomiteene har hatt til behandling.

Lønnsnemd i sykepleierstreiken*

Stortinget har behandlet lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten). Loven ble vedtatt og trer i kraft straks.

Netflix og Viaplay med på ferie

Stortinget har enstemmig vedtatt en ny bestemmelse som inkorporerer EUs portabilitetsforordning i norsk rett i ånsdsverkloven. Forordningen forplikter tilbydere av nettbaserte innholdstjenester som HBO, Netflix og Viaplay å tilby sine abonnenter adgang til tjenestene når de oppholder seg midlertidig utenfor Norge.

Andre vedtak

Blant andre vedtak denne uken finner vi endringer i sprøyteromsloven, den blir nå til brukerromsloven, helsesøster blir til helsesykepleier og Statens strålevern endrer navn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. I tillegg er det vedtatt reduserte gebyrer for ulike tjenester i domstolene og politiet, men økt gebyr i forliksrådet.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 17.12.2018 10:14