Den norske delegasjonen representert ved Geir Jørgen Bekkevold, Marit Arnstad og Ulf Leirstein. Foto: Stortinget.

Den norske delegasjonen representert ved Geir Jørgen Bekkevold, Marit Arnstad og Ulf Leirstein. Foto: Stortinget.

IPUs vårsesjon i Doha

Den interparlamentariske union (IPU) hold sin vårsesjon i Doha, Qatar, 6.–10. april 2019. Syklonen i Mosambik og leiesoldater var hovedsaker.

Over 900 parlamentarikere fra 160 land deltok på IPUs 140. sesjon. Stortingets delegasjon besto av delegasjonsleder Ulf Leirstein, nestleder Hege Haukeland Liadal, Ove Trellevik, Marit Arnstad, Geir Jørgen Bekkevold og Åsmund Aukrust.

Mosambik

Når IPU møtes til sesjon to ganger i året, har medlemmene en mulighet til å ta opp en aktuell hastesak. Denne gangen falt valget på situasjonen etter syklonen som rammet Mosambik, Malawi og Zimbabwe. Det ble vedtatt en resolusjon der parlamentarikerne oppfordres til å be sine regjeringer om å støtte FNs hjelpearbeid.

Videre oppfordres det til å sørge for hjelp og kapasitetsbygging til utsatte land slik at de blir i stand til å motstå negative effekter av klimaendringene. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Leiesoldater

Komiteen for fred og sikkerhet behandlet et utkast til resolusjon mot bruk av leiesoldater. Utkastet omfattet også private sikkerhetsselskap og fremmedkrigere. Dette var det flere land som var kritiske til, da hverken fremmedkrigere eller private sikkerhetsselskap har entydige internasjonalt anerkjente definisjoner.

I tillegg ble det oppfordret til å slutte seg til FNs konvensjon mot rekruttering, bruk, finansiering og trening av leiesoldater (1989). Denne konvensjonen er det bare 36 stater som har ratifisert. Norge og det store flertall av stater mener den har en for snever definisjon av begrepet leiesoldater. Sverige, Finland og Norge hadde derfor stilt seg bak et forlag om å snevre inn resolusjonen til å bare omfatte leiesoldater, samt svekke oppfordringen til å slutte seg til 1989-konvensjonen. Dette forslaget fikk støtte av Frankrike, Tyskland, Island, Romania, Tsjekkia og Armenia, men fikk ikke flertall.

Gjestearbeidere

Qatar har 350 000 statsborgere, men over 2 millioner gjestearbeidere. Arbeidsforholdene for disse bekymret mange av de tilreisende parlamentarikerne. Den rumenske ambassaden arrangerte et møte for EU-landene, Island og Norge med Arbeidsdepartementet og lederen for ILO-kontoret i Qatar. Det ble fortalt at et samarbeid mellom myndighetene og ILO har ført til en rekke reformer som minimumslønn, forbud mot å beslaglegge pass, opprettelse av arbeidstilsyn, rett til å bytte arbeidsgiver med mer. Samtidig ble det klart at få av disse reformene var fullstendig implementert.

Jubileum

IPU ble grunnlagt i 1889, og i år feirer organisasjonen av verdens parlamenter 130-årsjubileum. Den 9. sesjon ble avholdt i Stortinget så tidlig som 1899.

Stortingets delegasjon til IPU.


Sist oppdatert: 25.04.2019 10:47