Delegasjon fra Stortinget på offisielt besøk til Sveriges Riksdag

Stortingspresident Tone W. Trøen leder en delegasjon fra Stortinget på offisielt besøk til den svenske Riksdagen 17.–19. september.

Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.
Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

Nordisk samarbeid, likestilling og arbeidet mot seksuell trakassering i parlamentene er viktige temaer for møtene under besøket.

– Jeg tror ikke det finnes mange land i verden som står hverandre så nær som Sverige og Norge. Sverige er en viktig samarbeidspartner for Norge, både økonomisk, politisk, kulturelt og mellomfolkelig. De parlamentariske båndene mellom Stortinget og Riksdagen er sterke og oppleves som selvfølgelige, sier stortingspresidenten.

Det er stortingspresidentens svenske kollega, talmann Andreas Norlén, som har invitert delegasjonen. I tillegg til å møte talmann Norlén, vil delegasjonen blant annet ha møter med riksdagsmedlemmer fra ulike fagkomiteer og representanter for den svenske regjeringen. Stortingspresidenten skal også i audiens til Hans Majestet Kong Carl XVI Gustaf.

Sverige er foregangsland på likestilling

Under oppholdet i Stockholm skal delegasjonen møte Riksdagens arbeidsgruppe for likestillingsspørsmål.

– Sverige er et foregangsland når det kommer til likestilling, også likestillingsspørsmål i eget parlament. Vi har mye å lære av Sverige, og jeg ser frem til at vi skal få lære mer om hvordan Riksdagen arbeider med nettopp dette, sier Tone W. Trøen.

De to parlamentspresidentene diskuterte også likestilling og seksuell trakassering i parlamentene i forbindelse med en rundebordsamtale på Stortinget i juni i år, da talmann Norlén var på offisielt besøk. Riksdagen har allerede gjennomført en undersøkelse om seksuell trakassering i parlamentet, og Stortinget skal denne høsten gjøre det samme.

Mobilitet og integrasjon i Norden

Nordisk samarbeid står på agendaen under møtet med Riksdagens delegasjon til Nordisk råd. Rådet arbeider for å fremme løsninger som fremmer mobilitet og integrasjon mellom landene i Norden. Det er det største interparlamentariske samarbeidet Stortinget deltar i og et arbeid Stortinget prioriterer høyt.

I den norske delegasjonen deltar stortingspresident Tone W. Trøen, andre visepresident Morten Wold (FrP), fjerde visepresident Nils T. Bjørke (Sp), og Nina Sandberg (A), medlem av utdannings- og forskningskomiteen og Nordisk råd.


Sist oppdatert: 13.09.2019 13:49