Anniken Huitfeldt legger ned krans. Foto: Stortinget.

Anniken Huitfeldt legger ned krans. Foto: Stortinget.

Utenriks- og forsvarskomiteen i Japan og Kina

1. september besøkte utenriks- og forsvarskomiteen fredsparken i Hiroshima – en viktig påminnelse i arbeidet for internasjonal fred og nedrustning.  

Komitéleder Anniken Huitfeldt (A) la på vegne av komiteen ned krans på minnesmerket over ofrene etter atombomben, som ble sluppet over Hiroshima i august 1945. Komiteen møtte deretter et av de gjenlevende ofrene, 81 år gamle Keiko Ogura, som var åtte år da bomben la store deler av Hiroshima øde. Hun beskrev på en gripende måte den uhyrlige morgenen 6. august, og hvordan det var å leve videre med konsekvensene av atombombens ødeleggelser.

− Besøket har forsterket vår bevissthet om viktigheten av å fortsette innsatsen for nedrustning og ikke- spredning av atomvåpen spesielt, og for fred og global utvikling generelt. Norge og Japan står sammen om felles verdier og innsats rundt disse grunnleggende spørsmålene, sier komitéleder Anniken Huitfeldt.

Spennende politikermøter i Tokyo

Første del av utenriks- og forsvarskomiteens besøk til Japan gikk til Tokyo, der komiteen blant annet møtte Japans utenriksminister Taro Kono. I nasjonalforsamlingen var det møter med både underhusets sikkerhetskomité, overhusets utenriks- og forsvarskomité og parlamentets vennskapsforening for Norge. Komiteen møtte også statssekretæren i forsvarsdepartementet, og sjefene for Japans sjø- og luftforsvar.

Stortingets utenriks- og forsvarskomité hadde et meget positivt møte med Japans utenriksminister Taro Kono. Blant temaene som ble diskutert under møtet var de gode bilaterale relasjoner mellom Norge og Japan inkludert ønske om økt økonomisk samarbeid, demokratiutvikling i regionen, Japans relasjon til Kina og utviklingen relatert til Nord-Korea. Foto: Stortinget.

Blant temaene som ble diskutert var de gode bilaterale relasjonene mellom Norge og Japan, inkludert ønsket om økt økonomisk samarbeid. Andre temaer på dagsordenen var videre utvikling av de japanske selvforsvarsstyrkene, demokratiutvikling i regionen, Japans relasjoner til Kina og Russland, samt utviklingen i Nord-Korea.

Neste stopp Beijing

Søndag 2. september reiste komiteen videre til Beijing. Der står blant annet møter i Folkekongressen, utenriksdepartementet, forsvarsdepartementet, Kommunistpartiet og ulike tenketanker på programmet.

På utenriks- og forsvarskomiteens reise til Japan og Kina deltok følgende medlemmer: Anniken Huitfeldt (leder), Michael Tetzschner (1. nestleder), Christian Tybring-Gjedde (2. nestleder), Trond Helleland, Knut Arild Hareide, Liv Signe Navarsete, Ingjerd Schou, Per-Willy Amundsen, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Jette F. Christensen og Hårek Elvenes.


Sist oppdatert: 05.09.2018 14:32