Ida Børresen. Foto: Stortinget.

Ida Børresen. Foto: Stortinget.

Stortingets direktør trekker seg

Stortingets direktør, Ida Børresen, trekker seg fra sin stilling.

I møtet med pressen i dag, 15. februar, har Stortingets direktør, Ida Børresen, kommet med følgende uttalelse:

Jeg har i dag informert presidentskapet om den alvorlige situasjonen som Stortingets byggeprosjekt er kommet opp i. Etter en gjennomgang av det totale kostnadsbildet i prosjektet er det kommet frem at prosjektet vil kunne komme til å trenge opp mot 500 millioner kroner til for å kunne fullføres. Dette bildet har ikke blitt klart for meg og administrasjonen før siste uke. Vi har vært klar over at prosjektets økonomi har vært presset. Dette gikk blant annet frem da Stortinget behandlet Riksrevisjonens rapport om byggesaken i juni 2017, og som følge av det iverksatte vi flere kostnadsreduserende tiltak.

Før jul varslet vi presidentskapet om at vi trolig ville gå ut over kostnadsrammen på 1,8 milliarder og ha behov for en tilleggsbevilgning. På dette tidspunktet var vi ikke kjent med at beløpet kunne bli så betydelig.

Som Stortingets direktør har jeg det overordnede ansvaret for administrasjonen og herunder også byggeprosjektet. Det er mitt ansvar at presidentskapet ikke tidsnok har fått informasjon om den alvorlige situasjonen. På den bakgrunn har jeg valgt å meddele presidentskapet at jeg trekker meg fra min stilling som Stortingets direktør.

Stortingets byggeprosjekt har vært og er et svært krevende og komplisert prosjekt. Det har tatt store deler av min arbeidstid i mange år. Det grunnleggende problemet i prosjektet, som har fulgt oss gjennom hele byggeperioden, er det mangelfulle entreprisegrunnlaget som ble utarbeidet av Multiconsult og Multiconsults manglende evne til å levere på tid og kvalitet gjennom hele prosjektperioden. Det tar jeg ikke ansvar for.


Sist oppdatert: 15.02.2018 18:03