Fra venstre: Siv Mossleth og Silje Hjemdal. Foto: Stortinget.

Fra venstre: Siv Mossleth og Silje Hjemdal. Foto: Stortinget.

Kvinnepolitisk toppmøte i Vilnius

Siv Mossleth (Sp) og Silje Hjemdal (FrP) deltar på Women Political Leaders Summit i Vilnius 6.–8. juni. 

– Mange land ligger bak oss på veien til likestilling mellom kjønnene, men engasjementet som kommer fram her gir håp om bedring, sier Siv Mossleth.

Hvert år samler dette toppmøtet rundt 400 kvinnelige politikere fra hele verden, i tillegg til en rekke eksperter og forskere. Møtet er en viktig arena hvor kvinnelige politikere kan utveksle ideer og erfaringer omkring lederskap, politiske reformer og lover knyttet til arbeidet med likestilling.

Programmet for årets toppmøte er utarbeidet i samarbeid med det litauiske parlamentet, og preges av at Litauen feirer 100 år med stemmerett for kvinner, men også 100 år som selvstendig stat.

Programmet favner mange temaer: Innovasjon, teknologi, kvinnehelse, radikalisering og finans- og sikkerhetspolitikk. Gjennomgående fokus er likestilling, inkludering og kvinners deltakelse i politikk og agendasetting.

WPL ble opprettet i 2013, og er en sammenslutning av en rekke kvinnenettverk, deriblant Women in Parliament (WIP), som er en organisasjon for kvinnelige parlamentarikere. WPLs målsetning er å øke antall kvinner i politiske lederverv, samt styrke deres innflytelse. Øvrige samarbeidspartnere for WPL er OECD, FN og Verdensbanken.

Les mer om toppmøtet.


Sist oppdatert: 08.06.2018 16:08